Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018

Chiều 26-1, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 20...

Công văn số 66/PGD&ĐT-HĐNG về việc thông báo khảo sát công tác giáo dục thể chất tại các trường học trong huyện của Hội đồng nhân dân tỉnh

Công văn số 66/PGD&ĐT-HĐNG về việc thông báo khảo sát công tác giáo dục thể chất tại các trường học trong huyện c...

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 89
  • 22.543