Công văn số 484/PGD&ĐT-TCCB về việc thực hiện xét nâng lương trước thời hạn năm 2017 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện

Công văn số 484/PGD&ĐT-TCCB về việc thực hiện xét nâng lương trước thời hạn năm 2017 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện484-PGD&DT-TCCB-2017

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 84
  • 97.264