Công văn số 54/PGD&ĐT-HĐNG về việc triển khai việc tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Công văn số 54/PGD&ĐT-HĐNG về việc triển khai việc tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.54-PGD&DT-HDNG-2018

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 84
  • 97.264