Giới thiệu

GIỚI THIỆU PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẤT ĐỎ

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2003 sau khi Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003  của chính phủ chia huyện Long Đất thành hai huyện Long Điền và Đất Đỏ được ban hành. Đơn vị đặt tại Khu Trung tâm hành chính huyện thuộc thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh BRVT.

    Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

    Qua quá trình hình thành và phát triển đến nay cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, huyện đã quan tâm xây dựng nâng cấp cơ sở trường, lớp từ mầm non đến trung học cơ sở, quy mô giáo dục và mạng lưới trường, lớp đã được phát triển phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 30 cơ sở trường công lập (02 trường THPT), trong đó có 16/30 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ 53.3%. Trang thiết bị được đầu tư đáp ứng nhu cầu phục vụ cho hoạt động giáo dục. Hàng năm, huy động học sinh vào các lớp đầu cấp đạt 98% trở lên. Chất lượng giáo dục được duy trì và ngày càng được nâng cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 2%, tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 95% trở lên, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99% trở lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 95% trở lên. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

    Ngành đã từng bước củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Đến nay có 100% đội ngũ giáo viên trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đạt tỉ lệ 75%. Sứ mạng của giáo dục là đào tạo những con người toàn vẹn, phục vụ cho xã hội. Giáo dục đào tạo là nền tảng của mọi sự phát triển. Với quy mô về số lượng và chất lượng, cùng với sự quyết tâm hết lòng vì sự nghiệp trồng người của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trong toàn ngành, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ học sinh, sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên con đường thực hiện sứ mạng của mình.

    Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ là phương tiện và hy vọng là chiếc cầu nối tạo cơ hội, điều kiện cho đội ngũ các cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên toàn ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, hỗ trợ đóng góp ý kiến giúp cho nền giáo dục của huyện nhà ngày càng phát triển.

 

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 90
  • 97.268