Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung quyết định 161/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung quyết định 161/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.QĐ1251 UBND TINH QUY ĐỊNH MÁY MÓC CHUYÊN DÙNG CHO CÁC CẤP HỌC

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 25
  • 36.928