Quyết định số 247/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi chọn HSG lớp 9 và Olympic 27 tháng 4 lớp 8 nguồn, năm học 2018 – 2019

Quyết định số 247/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi chọn HSG lớp 9 và Olympic 27 tháng 4 lớp 8 nguồn, năm học 2018 – 2019QD thanh lap HD cham thi HSG lop 9 va OLP 27.4 L8_Nam 2019_SignedDS Giam khao cham HSG 9 nam 2019

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 85
  • 97.265