Thư chúc tết của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 Kính thưa toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên đã và đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu!
    Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình số 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà tiếp tục có những tiến bộ vượt bậc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân địa phương tin tưởng.
    Có được những thành tích đó là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, các em học sinh và các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội cùng tham gia xây dựng. Thay mặt lãnh đạo ngành, tôi chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực, chung tay gánh vác của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.
    Hòa trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, tôi tin rằng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà sẽ tiếp tục đổi mới trong nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt mục tiêu chung của ngành. Chúng ta cùng đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019 với nhiều niềm vui mới, cùng đón nhận những thời cơ mới, vận hội mới và thách thức mới. Tôi tin rằng năm Kỷ Hợi 2019 này sẽ là một năm đầy ý nghĩa, đánh dấu sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà cùng với sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh.
    Trong niềm vui đón mùa Xuân mới, thay mặt Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi xin được gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên và người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

    Chúc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà ngày càng phát triển!

Hòm thư góp ý

Thống kê truy cập
  • 0
  • 90
  • 97.268